Menu stránek sluníčko jako lusk O nás Co nabízíme Kontakty Aktuálně Pro rodiče Galerie Personál Denní program Stravování Centrální web

Co nabízíme

Vzdělávání Vašich dětí

Krédem naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Předškolní děti vede k pochopení spíše cit než rozum, snažíme se proto o vytvoření podnětného prostředí, poskytnutí dostatečného prostoru pro hru a prožitkové učení.

Program naší MŠ: „SLUNÍČKO A MY DĚTI“

Je rozdělen do pěti tematických bloků, které vychází z ročních období a tradic. Každý tematický blok je ještě rozdělen do podtémat, která jsou vyvěšena v příslušných šatnách. Zde se rodiče mohou dozvědět, o čem si právě povídáme.

„HRAJEME SI SE SLUNÍČKEM“

„SLUNÍČKO ZAPADÁ ZA HORY“

„KAM CHODÍ SPÁT SLUNÍČKO“

„HRÁLO SI KOŤÁTKO SE SLUNÍČKEM“

„HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ“

Co ještě pro děti připravujeme

Logopedická péče

náprava nesprávné a vadné výslovnosti, rozvoj jazykových schopností, rozvoj fonematického sluchu

Předplavecký výcvik

ve spolupráci s městským sportovním zařízením Litoměřice se děti formou her seznamují s vodou, otužují se v sauně, získávají první poznatky o plavání

Hra na flétnu

skupina dětí se seznamuje s hrou na zobcovou flétnu, své zkušenosti využívají při různých vystoupeních

Divadlo

společně s dětmi navštěvujeme divadlo KHM v Litoměřicích, nabízíme dětem i představení v Praze, v Mostě

Knihovna

předčítání a prohlížení knih v MŠ, ale i při návštěvě místní knihovny

Vítání občánků

každoročně připravujeme se skupinkou dětí krátký program, kterým vítáme nové spoluobčánky

Pečovatelský dům

několikrát v roce navštívíme staroušky v Domě pro seniory U Trati.

Oslava narozenin

oslavujeme s dětmi jejich narozeniny

Rej čarodějnic

na školní zahradě v maskách, které vyrobí rodiče svým dětem

Den matek

pro maminky si děti nacvičí program, vyrobí dáreček a přáníčko

MDD

děti si svůj svátek oslaví na zahradní pouti, soutěží, tančí a hledají poklad

Školáci

koncem šk.roku se všichni z MŠ rozloučí se svými kamarády, naopak předškoláci předvedou, co se v MŠ naučili. Na památku si odnesou knihu, pero, Diplom předškoláka a drobnost potřebnou do školy

Výlety

během školního roku připravujeme pro děti výlety do okolí Litoměřic i do vzdálenějších míst (návštěva hlavního města, ekologické farmy, planetária, zámku v Ploskovicích, výlet lodí a místní mašinkou, apod.)

Spolupráce se ZŠ

předškoláci navštěvují před vstupem do ZŠ první třídu ZŠ, aby se seznámily s prostředím, které na ně po prázdninách čeká

Spolupráce se SPgŠ

studentky pedagogické školy si pro, děti připravují různá výchovně zaměřená vystoupení (např.se zdravotní, bezpečnostní apod.tématikou)

Spolupráce s policií a hasiči

dětem přiblíží svoji práci, předvedou techniku, výcvik psů apod., paní učitelky během roku dětem vysvětlují, jak se mají děti zachovat v různých situacích

Olympiáda

v jarních měsících si mohou děti porovnat svou fyzickou zdatnost na zahradní olympiádě, kde se utkají v různých disciplínách a kategoriích

Koloběžkiáda

závody na koloběžkách v různých věkových kategoriích

Maškaráda

zahradní slavnost pořádáme každoročně na rozloučenou se školním rokem. Na její organizaci se podílejí rodiče. Není pořádána jen pro děti z MŠ, ale i pro děti z okolí

Sběr starého papíru

výtěžek ze sběru je použit na nákup hraček na pískoviště, koloběžek apod.

Sběr kaštanů

děti se tak učí pomáhat zvířatům prostřednictvím mysliveckého svazu

Eko středisko SEVER

navštěvujeme s předškolními dětmi pravidelně každý měsíc, jsou připravena různá témata k ochraně přírody (Oslava Dne Země, apod)

Trojhranný program

děti při kreslení používají trojhranné pastelky a nástavce na tužky

 
[ O nás ] [ Co nabízíme ] [ Kontakty ] [ Aktuálně ] [ Galerie ] [ Pro rodiče ] [ Personál ] [ Denní program ] [ Stravování ] » MŠ Litoměřice, PO »
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |