Tel: +420 413 034 529 E-mail: alsova@skolky-ltm.cz

Mateřská škola Sluníčko Litoměřice

MŠ Sluníčko se nachází v Litoměřicích, v sídlišti Na Kocandě. Budova je jednopatrová, se třídami a hernami. V patře je jedna věkově smíšená třída dětí a jedna třída s upraveným vzdělávacím programem
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v přízemí je věkově smíšená třída dětí. Kapacita školy je 66 dětí.

Aktuálně z Mateřské školy Sluníčko

Výsledky zápisu Výsledky zápisu dětí do MŠ Litoměřice

Další aktuality